88

ZUS pomoże ustalić, czy jest tożsamość obecnej choroby z poprzednią

Pytanie: Pracownica przebywała 182 dni na zwolnieniu lekarskim w związku z ciasnotą podbarkową prawostronną i uszkodzeniem ścięgien nadgrzebieniowego i podłopatkowego. Miała zabieg chirurgiczny. Potem przebywała 4 miesiące na zasiłku rehabilitacyjnym z tego samego powodu . Następnie zasiłek rehabilitacyjny został 2-krotnie przedłużany. Jako choroba główna wykazana była ciasnota podarków i uszkodzenie ścięgien, ale doszedł zabieg chirurgiczny na zespół cieśni nadgarstka prawego. Po rocznym okresie rehabilitacji pracownica wróciła do pracy, złożyła zaświadczenie o zdolności do pracy, poszła na urlop wypoczynkowy. Po 51 dniach urlopu poddała się zabiegowi na zespół cieśni nadgarstka lewej, czyli drugiej ręki. Czy należy jej się nowy okres zasiłkowy, czy też jest to ta sama choroba i ten sam okres zasiłkowy?

Zawieszenie nauczyciela w obowiązkach nie pozbawia go urlopu wypoczynkowego

Pytanie: Nauczyciel został ukarany karą dyscyplinarną (orzeczenie dyscyplinarne z 15 września 2015 r. doręczone szkole 6 października 2015 r.) − zwolnienie z pracy z zakazem na 3 lata wykonywania zawodu. Nauczyciel ten był zawieszony w czynnościach od marca 2014 do października 2015 roku. W tym okresie przebywał przez okres 6 miesięcy na zwolnieniu lekarskim − od marca do września 2014 roku, a następnie na świadczeniu rehabilitacyjnym od września 2014 do kwietnia 2015 r. Czy nauczycielowi temu będzie przysługiwał ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, a jeśli tak, to za ile dni − w roku 2014 wykorzystał 14 dni urlopu w okresie ferii zimowych, wówczas pozostałoby za 6 tygodni, a jeśli chodzi o rok 2015 − za 8 tygodni. Czy to wyliczenie jest prawidłowe? Czy w świadectwie pracy należy wpisać, że nauczyciel był zawieszony w czynnościach.

87

Urlop wychowawczy nie musi obejmować pełnych miesięcy

Pytanie: Pytanie: Czy urlopu wychowawczego dla pracownika niepedagogicznego można udzielić na np. od 5 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.? Urlop nie będzie obejmował pełnych miesięcy, tylko: 13 miesięcy i 27 dni.

Umowę można rozwiązać także w święto

Pytanie: Pytanie: Czy można rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron na wniosek pracownika z dniem 24 grudnia 2015 r. lub 27 grudnia 2015 r.?

85

Zaświadczenie o zatrudnieniu jest podstawą naliczenia dodatku stażowego

Pytanie: Pytanie: Pracownik pracuje na 1/2 etatu od 1 listopada 2000 r. w jednym przedszkolu, a od 1 kwietnia 2009 r. otrzymał drugie 1/2 etatu w moim przedszkolu. Przedstawił mi zaświadczenie o pracy od 1 listopada 2000 r. do 31 marca 2009 r. (świadectwa nie ma ponieważ jest cały czas w stosunku pracy). Czy takie zaświadczenie upoważnia mnie do wliczenia tego okresu pracy do stażu wysługi lat?

W postępowaniu awansowym wypełnia się metrykę akt sprawy

Pytanie: Pytanie: Jak wypełnić metrykę akt sprawy w przypadku awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela kontraktowego oraz gdzie przechowywać taki dokument?

Upominek od szkoły jest opodatkowany, ale symboliczne kwiaty już nie

Nawet drobny upominek dla pracownika może spowodować powstanie u niego opodatkowanego przychodu. Dotyczy to np. pamiątkowego długopisu czy też innego upominku wręczanego z okazji jubileuszu. Inaczej jest w przypadku kwiatów — te można wręczać bez obawy zwiększenia podatku.

84

Za nowe zwolnienie po wypadku przy pracy płaci się wynagrodzenie chorobowe

Pytanie: Pytanie: Pracownik w okresie od 12 lutego 2014 r. do 10 kwietnia 2015 r. był na zasiłku chorobowym z ubezpieczenia wypadkowego. Obecnie dostarczył zwolnienie lekarskie na okres 29 lipca do 9 sierpnia 2015 r. Czy powinniśmy wypłacić wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy?

Wycieczka dla wszystkich pracowników jest nieopodatkowana

Pytanie: Pytanie: Nasze przedszkole organizuje wycieczkę zagraniczną dla swoich pracowników i członków ich rodzin. Moje pytanie jest następujące: czy koszt wycieczki jest wolny od podatku i czy stanowi przychód ze stosunku pracy? Moje wątpliwości nasunęły się, gdy ostatnio przeczytałam, że fiskus zmienił stanowisko w sprawie wycieczek organizowanych dla pracowników przez pracodawców, tzn. że wydatki na organizację wycieczki nie są przychodem ze stosunku pracy i pracodawca nie musi też stosować kryterium socjalnego.

Wolnego za 15 sierpnia można udzielić przed tym dniem lub po nim

Pytanie: Pytanie: Dnia 15 sierpnia 2015 r. w sobotę przypada święto, więc należy się dodatkowy dzień wolny. Czy w związku z tym możemy go wykorzystać już 14 sierpnia 2015 r.?

83

Urlopy rodzicielskie dla samotnych ojców jeszcze w tym roku

Po zmianie przepisów pracownik ojciec zyska prawo do niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego w razie zgonu matki lub porzucenia przez nią dziecka. Nowelizacja wprowadza również zmianę, dotyczącą rodziców, z których to tylko ojciec podlega pracowniczym ubezpieczeniom społecznym.

82

Zaświadczenie uzyskane od komisji awansowej nie jest podstawą do wypłaty podwyżki

Zaświadczenie o zdaniu egzaminu lub pozytywnym wyniku rozmowy przed komisją awansową nie jest podstawą wypłaty podwyżki wynagrodzenia, a dyrektorzy, którzy tak robią – łamią prawo. Trzeba poczekać na akt nadania stopnia, a nawet gdy zostanie wydany z opóźnieniem, nauczyciel nic nie traci, gdyż i tak otrzyma wyrównanie pensji od daty jego wydania.

81

Zmiana warunków pracy nauczyciela nie zawsze możliwa

Mimo że największy niż demograficzny mamy już za sobą, w wielu szkołach nadal brakuje godzin z niektórych przedmiotów. By ratować miejsca pracy, dyrektorzy ograniczają nauczycielom etaty, zmieniają im stanowiska, a nawet miejsca pracy. Niektóre decyzje są jednak możliwe tylko za zgodą nauczyciela, inne zabronione – ze względu na szczególną ochronę stosunku pracy.

80

Zmiany w zasadach przedłużania stażu niekorzystne dla ojców

Od 31 marca 2015 r. nauczyciel odbywający staż na wyższy stopień awansu przez 18 miesięcy może być nieobecny w pracy, o ile spowodowane jest to korzystaniem z urlopów związanych z rodzicielstwem. Niemiła niespodzianka czeka jednak awansujących ojców, bo w ich przypadku także urlop krótszy niż miesiąc przedłuży staż.

79

Tylko zalecenia lekarza medycyny pracy są dla dyrektora szkoły wiążące

Pytanie: Pracownik ma aktualne badania od lekarza medycyny pracy do 2016 roku, a w styczniu 2015 roku złożył wniosek o refundację za okulary korekcyjne. Osoba ta pracuje powyżej 4 godzin przy komputerze. Czy w takiej sytuacji wystarczy tylko zaświadczenie od okulisty, czy pracodawca powinien najpierw wysłać pracownika na ponowne badania do lekarza medycyny pracy?

78

Trzynastkę z dwóch umów sumuje się i wypłaca jako jedno świadczenie

Opis sytuacji: Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy został w tej samej szkole koordynatorem projektu unijnego – została z nim zawarta umowa o pracę na stanowisku pracownika administracji w niepełnym wymiarze czasu pracy (3/4 etatu) od 1 lipca 2013 r. do 31 lipca 2015 r. Czy temu nauczycielowi z dodatkowej umowy należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok?

Trzynastka za 2014 r. nie dla wszystkich pracowników szkoły

Poza pewnymi wyjątkami, tylko efektywne przepracowanie co najmniej 6 miesięcy w 2014 roku gwarantuje, że do końca marca 2015 r. nauczyciel i pracownik szkoły dostaną trzynastkę. Ponieważ jej wysokość jest proporcjonalna do okresu zatrudnienia i otrzymywanej pensji – im dłużej trwa umowa, tym wyższa jest podstawa trzynastki.