AKS 156

Zwiększenie wymiaru zajęć a zasiłek chorobowy

Pytanie: Aktualnie nauczycielka, która jest w ciąży, zatrudniona jest na 18/20. Przebywa na zwolnieniu lekarskim i zgodnie z tym naliczona została jej dniówka chorobowego. Od 1 października ma mieć przydzielony pełen etat. Czy w związku z tym absencja, którą rozpocznie w październiku, będzie wiązała się z ponownym przeliczeniem jej dniówki z uwzględnieniem pełnego etatu?

Praca na roli z równoczesnym zatrudnieniem – co zostanie zaliczone do stażu pracowniczego

Pytanie: Czy okres pracy w gospodarstwie rolnym pokrywający się ze stażem zatrudnienia będzie wliczony do okresu, od którego zależą uprawnienia emerytalne?

Zmiany wymiaru zajęć w umowie o pracę z nauczycielem dyplomowanym

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany został zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Jak postąpić w przypadku, gdy w kolejnych miesiącach zaistnieje konieczność zwiększenia lub zmniejszenia jego wymiaru zajęć?

AKS 153

Zastosowanie wskaźnika waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego

Przy ustalaniu kwoty świadczenia rehabilitacyjnego należy dokonywać waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Służy to dostosowaniu wysokości tego świadczenia do wzrostu wynagrodzeń. Sprawdź, jak liczyć świadczenie.

AKS 150

Zakres zadań specjalisty zatrudnionego w szkole i przedszkolu

W ostatnich kilku latach można zaobserwować stały wzrost zainteresowania kształceniem dzieci o specyficznych trudnościach w nauce, również tych, w stosunku do których orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego. Coraz więcej tych dzieci trafia do szkół i przedszkoli ogólnodostępnych. W ślad za tym w placówkach oświatowych zatrudnia się nauczycieli specjalistów. Sprawdź, jakie zadania można powierzyć tym pracownikom.

AKS 149

Zatrudnienie na dwóch stanowiskach – lepiej zawrzeć jedną czy dwie umowy?

Pracownik może mieć jedną umowę o pracę z określonymi dwoma stanowiskami pracy. Takie rozwiązanie ułatwia rozliczanie pracy i uprawnień pracownika. Przy czym w taki sposób pracownik może pracować maksymalnie na pełny etat. Chcąc zlecić mu pracę powyżej etatu, trzeba zawrzeć dwie odrębne umowy, o ile będą obejmowały inny rodzaj pracy.

EBOOK - Oświata w obliczu koronawirusa

Placówki oświatowe w obliczu pandemii koronawirusa

 Coraz większa liczba stwierdzonych zachorowań na wirusa COVID- 19 poskutkowała wprowadzeniem nowej ustawy kryzysowej. Sprawdzamy, co nowe przepisy oznaczają dla szkół i placówek oświaty.

SKS 46

SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA WLICZANE I POMIJANE W PODSTAWIE TRZYNASTKI

Nie wszystkie spośród składników wynagrodzenia i innych świadczeń finansowych wypłacanych nauczycielom i pracownikom samorządowym podlegają wliczeniu do podstawy trzynastej pensji. Sprawdź szczegóły. 

12 ZASAD POMOCNYCH PRZY USTALANIU I OBLICZANIU TRZYNASTKI ZA 2019 ROK

Ustalając, czy nauczyciel i pracownik przedszkola mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, warto kierować się 12 zasadami. Pozwoli to bezbłędnie ustalić, czy dana osoba ma prawo do trzynastej pensji, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości.

AKS 145

W 2020 roku żaden nauczyciel nie będzie zarabiał poniżej pensji minimalnej

Mimo podwyżki, jaką we wrześniu 2019 roku otrzymali nauczyciele, blisko 19 tysięcy z nich, od 1 stycznia 2020 roku miała zarabiać poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. poniżej 2.600 zł brutto. By uniknąć konieczności wyrównywania nauczycielskich pensji przez samorządy, od stycznia 2020 roku dla najsłabiej zarabiających nauczycieli przewidziano podwyżki. Sprawdź, kogo obejmą i jaka będzie ich wysokość.

SKS 47

ZMIANA WARUNKÓW ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELA

Już na etapie planowania arkusza organizacji pracy placówki wiadomo, ile etatów i godzin będzie można przydzielić nauczycielom w kolejnym roku szkolnym. Gdy tych godzin jest za mało, trzeba podjąć decyzję o ograniczeniu wymiaru zatrudnienia lub innej zmianie w warunkach zatrudnienia nauczycieli. O tym, jak przeprowadzić te zmiany zgodnie z przepisami, podpowiadamy w tekście.

ZMIANA WARUNKÓW PRACY I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH

Zmiany kadrowe w szkołach i innych placówkach oświatowych obejmują często nie tylko ograniczenie zatrudnienia nauczycieli, lecz również zmniejszenie liczby etatów pracowników niepedagogicznych. Sprawdź, jak zgodnie z prawem rozwiązać i modyfikować stosunki pracy pracowników zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych.