Doręczone nauczycielowi wypowiedzenie umowy można cofnąć tylko za jego zgodą

Pytanie:

Czy nauczyciel, z którym rozwiązano stosunek pracy z art. 20 KN, musi wyrazić zgodę na  odwołanie przez pracodawcę oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy, a jeżeli tak, to w jakim terminie od otrzymania oświadczenia? Jak powinno wyglądać takie oświadczenie? Przyczyną wypowiedzenia stosunku pracy była zmiana planu nauczania polegająca na braku oddziału, który mógłby nauczyciel objąć opieką. Sytuacja uległa zmianie po konkursie na dyrektora. Jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody, a przebywa na zwolnieniu lekarskim, to czy pracodawca ma prawo wezwać pracownika do placówki celem rozwiązania stosunku pracy? Czy wygasa on samoistnie? Jak wówczas rozwiązać sprawę 6-miesięcznej odprawy?

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Kadry i Płace w Oświacie
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Kadry i Płace w Oświacie

ZOBACZ OFERTĘ