Zgłaszanie wakatu do urzędu pracy jest dobrowolne!

Pytanie: Czy obowiązek zgłaszania do urzędu pracy wakatu dotyczy również zatrudniania pracowników merytorycznych poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Ze środków ZFŚS nie można dofinansować obiadów w szkolnej stołówce

Pytanie: Czy można dofinansować obiady dla pracowników szkoły korzystających ze stołówki szkolnej ze środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Zatrudnienie przez mianowanie, gdy pensum łączone daje pełny wymiar zajęć

Pytanie: Nauczycielka języka polskiego ze stopniem awansu nauczyciela mianowanego nabyła niedawno kwalifikacje z bibliotekoznawstwa, dlatego od września będzie miała 15/30 zajęć bibliotecznych i 9/18 języka polskiego. Jak zawrzeć z takim nauczycielem umowę? Czy można przez mianowanie? Co konkretnie powinna zawierać umowa?

Za pracę w oddziale integracyjnym nie przysługuje dodatek za warunki pracy

Pytanie: Czy nauczycielom oddziału integracyjnego przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu trudnych i uciążliwych warunków pracy?

W umowie o pracę nie trzeba wskazywać podstawy prawnej zatrudnienia

Pytanie: Czy w umowie o pracę nauczyciela trzeba wpisać podstawę prawną zatrudnienia?

W internacie można wprowadzić równoważny system czasu pracy

Pytanie: Czy pracownik niepedagogiczny, zatrudniony w kuchni w internacie może pracować w nocy w równoważnym systemie pracy np. 12 godzin non stop, z czego 8 godzin przypada w nocy, a pozostałe 4 godziny w ciągu dnia?

Urlop bezpłatny przesuwa termin nabycia wyższego dodatku za wysługę lat

Pytanie: Nauczycielowi zatrudnionemu od dnia 1 września 1993 r. w szkole dodatek za wysługę lat wzrastał zawsze o 1% z dniem 1 września. W tym roku nauczyciel korzystał z dwóch dni urlopu bezpłatnego. Czy teraz zmiana wysokości dodatku stażowego będzie uwzględniana od 1 października?

Umowa na zastępstwo zawarta z nauczycielką w ciąży rozwiązuje się z chwilą powrotu zastępowanego nauczyciela do pracy

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na zastępstwo od 1 września 2011 r. do powrotu za nauczycielkę która była na zwolnieniu w ciąży od 1 września 2011 r. a potem na macierzyńskim od 20 marca do 31 sierpnia 2012 r. Nauczycielka ta również zaszła w ciążę i od 6 stycznia 2012 r. zwolnieniu lekarskim (8 sierpnia nastąpił poród). Do kiedy nauczycielka będzie pracownikiem szkoły - czy do dnia porodu czy, jak to ma w umowie do końca sierpnia czyli na zastępstwo? Jaką podstawę prawną wpisać w świadectwo pracy? Czy wypłacić ekwiwalent za urlop, jeśli tak to za ile dni?

Pracownik, którzy otrzymał odprawę rentową, nie ma prawa do odprawy emerytalnej

Pytanie: Sprzątaczka z dniem 1 grudnia przechodzi na emeryturę. W poprzednim miejscu pracy otrzymała już odprawę rentową. Czy teraz przysługuje jej odprawa emerytalna lub wyrównanie różnicy między wcześniej wypłaconą odprawą rentową a obecnie przysługującą odprawą emerytalną?