Urlop zdrowotny nie musi obejmować pełnego roku ani pełnego miesiąca, może się kończyć w dowolnym momencie w trakcie roku

Pytanie: Pytanie: Czy nauczycielka może w okresie od 1 marca do 28 czerwca 2013 r. korzystać z urlopu zdrowotnego? Jest to nauczycielka z 21-letnim stażem pracy, zatrudniona przez mianowanie. Wcześniej korzystała z urlopu zdrowotnego tylko jeden raz w okresie od 1 września 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. Obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim od 19 października 2012 r. do 31 stycznia 2013. Czy okres urlopu zdrowotnego powinien zakończyć się 28 czerwca 2013 r., czy powinien trwać do końca miesiąca, czyli do 30 czerwca 2013 r.?

Umowa na zastępstwo nie musi obejmować wakacji

Pytanie: Pytanie: Jak najlepiej zatrudnić nauczyciela na zastępstwo za pracownicę w ciąży? Nieobecna nauczycielka jest w tej chwili na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Planowany termin porodu to 20 lipca 2013 r. Czy umowę trzeba zawrzeć na czas nieświadczenia pracy, czy do końca zajęć szkolnych, tj. 28 czerwca 2013 r., i wypłacić ekwiwalent za urlop? Czy jeżeli zawrzemy umowę na zastępstwo do 28 czerwca 2013 r., to czy można będzie ją w każdej chwili rozwiązać za 3-dniowym wypowiedzeniem?

Umowa na zastępstwo krótsza niż pół roku nie daje prawa do trzynastki

Pytanie: Pytanie: Czy nauczycielce przyjętej 15 listopada 2012 r. na zastępstwo za nauczycielkę w ciąży należy się trzynastka za 2012 r.?

Powrót dwuletnich i trzyletnich techników uzupełniających, więcej zawodów rolniczych

Poszerzenie możliwości zakładania szkół przygotowujących do pracy w zawodach rolniczych oraz przywrócenie funkcjonowania dwuletnich liceów oraz trzyletnich techników uzupełniających zakłada kolejny projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Po przywróceniu do pracy nauczyciel nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego za nieprzepracowany z powodu ustania zatrudnienia okres

Pytanie: Pytanie: Nauczycielka przedszkola do 29 lutego 2012 r. przebywała w stanie nieczynnym. Po tym okresie jej stosunek pracy wygasł, a nauczycielka otrzymała ekwiwalent pieniężny za 2 miesiące urlopu w 2012 r. Wyrokiem Sądu Okręgowego 22 października 2012 r. nauczycielka została przywrócona do pracy. Ile dni urlopu należy się jej za 2012 rok?

Po nieobecności w pracy dłuższej niż rok staż trzeba odbyć od nowa

Pytanie: Pytanie: Nauczycielka rozpoczęła 1 września 2011 r. staż na nauczyciela mianowanego. W chwili obecnej jest w ciąży. Datę porodu ma wyznaczoną na początek sierpnia 2013 r. Co dalej z jej stażem?

Od 1 września 2013 r. nowe zasady rekrutacji do przedszkoli

W związku z niekonstytucyjnością obecnych zasad rekrutacji do przedszkoli, od września 2013 r. zaczną obowiązywać nowe, bardziej przejrzyste zasady. Przewidują, że w okresie przejściowym, zanim wszystkie dzieci będą miały zagwarantowane miejsce w przedszkolu, pierwszeństwo w przyjęciu uzyskały 6- i 5-latki, a następnie 4-latki. Przedszkola nie będą także mogły dowolnie ustalać zakresu dokumentów żądanych od rodziców zgłaszających dzieci do przedszkola, do tej pory rodzice, w zależności od placówki musieli przedstawiać np. kopię deklaracji PIT czy też zaświadczenia ZUS RMUA, a nawet zaświadczenie o niepełnosprawności.

Obowiązkowa pomoc medyczna w każdej szkole oraz bezpłatne posiłki dla uczniów

Jedna z ostatnich propozycji nowelizacji ustawy o systemie oświaty zakłada powrót do szkół pielęgniarek i higienistek, które świadczyłyby pomoc zdrowotną uczniom codziennie, w godzinach otwarcia szkoły, a nie tak jak obecnie – kilka godzin w tygodniu. Projekt przewiduje także bezpłatne posiłki dla uczniów. Całość nowelizacji może być jednak nie do udźwignięcia przez budżet państwa, gdyż ma wynieść około 3 miliardów złotych.

Obowiązek zapewnienia okularów korekcyjnych dla pracowników szkoły

Nie każdy nauczyciel i pracownik pracujący przy komputerze ma prawo ubiegać się o refundację zakupu okularów korekcyjnych. Uprawnienie to przysługuje jedynie tym, którzy co najmniej połowę swojego dobowego czasu pracy spędzają przy komputerze. W szkole takich stanowisk pracy będzie niewiele, ale pracodawca ma obowiązek zapewnić im okulary korekcyjne, albo soczewki, jeżeli charakter pracy za tym przemawia. Pracodawca nie musi jednak zapłacić za każde okulary, jakie wybierze pracownik, a zasady przyznawania takiego dofinansowania najlepiej określić w regulaminie pracy.