Za zwolnienie z pracy z przyczyn ekonomicznych i nabycie renty należą się dwie odprawy

Pytanie: Pytanie: Pracownik administracji w trakcie okresu wypowiedzenia umowy o pracę dostarczył decyzję ZUS o przyznaniu renty. Czy w takiej sytuacji należy wypłacić pracownikowi odprawę rentową, czy odprawę w związku z rozwiązaniem umowy z przyczyn ekonomicznych.

W szkole można zatrudnić nauczyciela akademickiego

Pytanie: Pytanie: W jaki sposób wolno zatrudnić w szkole nauczycieli akademickich? Na podstawie Karty Nauczyciela czy umowy cywilnoprawnej?

Urlop zdrowotny w trakcie urlopu wychowawczego – pod warunkiem rezygnacji z wychowawczego

Pytanie: Pytanie: Czy w trakcie urlopu wychowawczego nauczyciel może skorzystać z urlopu na podratowanie zdrowia?

Urlop nauczyciela zespołu szkolno-przedszkolnego ustala się odrębnie w szkole i przedszkolu

Pytanie: Pytanie: Nauczycielka jest zatrudniona w zespole szkolno-przedszkolnym. W bieżącym roku szkolnym jej łączny etat wynosi 16/19, z czego 14/19 realizuje w szkole podstawowej, a 2/19 w przedszkolu – 1 godzina w oddziale „0” i 1 godzina w oddziale pięciolatków. Zajęcia w przedszkolu realizuje w poniedziałki i piątki (po 30 minut w oddziale „0” i 30 minut w grupie pięciolatków w każdym z tych dni). Jak prawidłowo powinien być wyliczony wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycielki w przedszkolu? Jeśli nauczycielka korzysta z urlopu w okresie 24–31 grudnia 2012 r., ile godzin należy jej odliczyć z puli urlopowej?

Udział w szkoleniu na podstawie delegacji służbowej jest czasem pracy

Pytanie: Pytanie: Referent ds. płac w związku z poszerzeniem zakresu obowiązków o prowadzenie kadr pracowników niepedagogicznych chce uzupełnić swoją wiedzę na szkoleniu w piątki po południu i soboty od godz. 10.00 do 15.00 (z dojazdem 10 godzin). Czy szkolenie to, na które dyrektor wyraził zgodę i przyznał delegację, daje mu prawo do nieobecności w pracy w piątek w zwykłych godzinach jego pracy (godz. 7.00–15.00) i dnia wolnego za uczestnictwo w szkoleniu w sobotę?

Pracownik z uprawnieniami emerytalnymi nie korzysta z ochrony stosunku pracy z powodu wieku

Pytanie: Pytanie: Pracownik od 1 lipca 2008 r. jest na emeryturze i kontynuuje pracę. Wiek emerytalny osiągnie 5 marca 2013 r. Czy można mu wręczyć 3-miesięczne wypowiedzenia w związku z likwidacją stanowiska pracy w lutym, czy też trzeba poczekać do osiągnięcia wieku emerytalnego?

Pięciodniowy tydzień pracy można ustalić w dowolne dni od poniedziałku do niedzieli

Pytanie: Pytanie: Zatrudniamy pracownika, któremu ustaliliśmy rozkład czasu pracy: od wtorku do soboty. Czy obowiązuje nas w tej sytuacji nominalny wymiar czasu pracy ustalony na 2013 r.?

Od ograniczenia wymiaru zatrudnienia nie można odwołać się do sądu pracy

Pytanie: Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania, któremu obniżono wymiar zatrudnienia, może odwołać się do sądu pracy?

Nagrodę jubileuszową ustala się dla każdego stosunku pracy odrębnie

Pytanie: Pytanie: Pracownik zatrudniony jest w naszej placówce na stanowisku konserwatora w wymiarze pełnego etatu. W tym samym czasie został zatrudniony w innej szkole w wymiarze 1/2 etatu. W kwietniu nabywa prawo do nagrody jubileuszowej. Czy w tej drugiej szkole także przysługuje mu nagroda jubileuszowa?