Fundusz socjalny po przejściu szkoły przez stowarzyszenie wydatkowany zgodnie z regulaminem

Pytanie: Pytanie: Szkoła została przekazana w drodze umowy stowarzyszeniu. Nowy pracodawca nie tworzy ZFŚŚ. Gmina przekazała szkole prowadzonej przez stowarzyszenie saldo środków na koncie ZFŚŚ oraz należności i zobowiązania z niespłaconych pożyczek. Czy gmina w tej sytuacji ma obowiązek wskazać inną placówkę, w której będzie naliczany odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów? Czy i kto może korzystać z niewykorzystanych środków ZFŚS szkoły przekazanej?

Fundusz socjalny po przejściu szkoły przez stowarzyszenie wydatkowany zgodnie z regulaminem

Pytanie: Pytanie: Szkoła została przekazana w drodze umowy stowarzyszeniu. Nowy pracodawca nie tworzy ZFŚŚ. Gmina przekazała szkole prowadzonej przez stowarzyszenie saldo środków na koncie ZFŚŚ oraz należności i zobowiązania z niespłaconych pożyczek. Czy gmina w tej sytuacji ma obowiązek wskazać inną placówkę, w której będzie naliczany odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów? Czy i kto może korzystać z niewykorzystanych środków ZFŚS szkoły przekazanej?

Bez informacji o dochodach pracownik nie dostanie świadczenia z ZFŚS

Pytanie: Pytanie: Czy szkoła może wymagać od pracownika oświadczenia o dochodach za rok 2012, skoro ten stwierdził, że należy do grupy o najwyższych dochodach? Czy pracodawca może żądać podania w takim oświadczeniu dochodów z innych źródeł?

Zatrudnienie w trakcie roku tylko na zastępstwo lub z przyczyn organizacyjnych

Pytanie: OPIS SYTUACJI: Od nowego semestru dyrektor zespołu szkół zatrudnił nauczyciela, który posiada niezbędne kwalifikacje, z wyjątkiem przygotowania pedagogicznego. Nauczyciel aktualnie kończy studia, po których będzie posiadał przygotowanie pedagogiczne. Czy decyzja dyrektora była prawidłowa?

Za niezrealizowane w czasie rekolekcji godziny ponadwymiarowe nie zawsze należy się wynagrodzenie

W czasie rekolekcji nie odbywają się planowe zajęcia lekcyjne, a co za tym idzie nauczyciele nie realizują zaplanowanych godzin ponadwymiarowych. W przepisach z kolei brak jest wytycznych czy i jak płacić za takie godziny, a Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało w tej sprawie dwie przeciwstawne opinie. Z kolei samorządy, chcąc zaoszczędzić, zapisują w swoich regulaminach wynagradzania, że za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe wynagrodzenie się nie należy. Kto ma rację? Jak powinno się płacić za godziny ponadwymiarowe?

Wypowiedzenie nauczycielowi stosunku pracy

W wielu szkołach trwają już prace nad arkuszem organizacji na kolejny rok szkolny, a zatem dyrektorzy mają wstępne informacje co do liczby godzin, którą będą dysponować od września. Ta wiedza pozwala ustalić, czy w nowym roku szkolnym będzie możliwe utrzymanie obecnego stanu zatrudnienia, czy też konieczne staną się ograniczenia etatów lub wypowiedzenie niektórym nauczycielom stosunków pracy. Samo wypowiedzenie stosunku pracy nie wystarczy, aby skutecznie przeprowadzić zmiany kadrowe, ale potrzebne jest dokonanie wielu innych czynności, z którymi pracodawca musi zdążyć przed końcem maja.

Urlop zdrowotny – najdroższe uprawnienie z Karty Nauczyciela

Z roku na rok z urlopów dla poratowania zdrowia korzysta coraz więcej nauczycieli. Można się też spodziewać, że do czasu wejścia w życie nowelizacji Karty Nauczyciela, która skraca urlop o 2 lata i zaostrza warunki do jego otrzymania, dyrektorzy zostaną zasypani wnioskami nauczycieli o urlop zdrowotny. Dopóki jednak urlop przysługuje, naturalnym jest że nauczyciele z niego korzystają. Jednak koszty 3-letnich pełnopłatnych nieobecności nauczycieli sięgają milionów złotych. Dlatego samorządy, z roku na rok są coraz bardziej obciążane kosztami Karty, po miesiącach negocjacji wywalczyły sobie oszczędności w tym zakresie. Skrócenie urlopu zdrowotnego o 2 lata i pozbawienie prawa korzystania z niego blisko połowy nauczycieli pozwoli samorządom na znaczne oszczędności, pytanie jednak czy teraz nie zaprotestują nauczyciele?

Urlop okolicznościowy w szkole

Śluby, pogrzeby, narodziny dzieci pracownika i osób mu najbliższych to okazje do skorzystania z płatnego zwolnienia od pracy w wymiarze 1 dnia lub 2 dni. Tak zwany urlop okolicznościowy przysługuje niezależnie od liczby miejsc pracy, ale też nie oznacza to, że przykładowo nauczyciel zatrudniony w dwóch szkłach będzie miał prawo do 2 zamiast 1 i 4 zamiast 2 dni wolnego. Są też takie sytuacje, w których mimo spełniania przesłanek do udzielania zwolnienia nie będzie ono przysługiwało pracownikowi. Za dni urlopu okolicznościowego przysługuje wynagrodzenie liczone jak pensja urlopowa z pewnymi jednak modyfikacjami.

Skuteczne doręczenie wypowiedzenia stosunku pracy

Nieobecność nauczyciela w pracy w okresie podejmowania przez dyrektora szkoły decyzji o redukcji zatrudnienia nie stanowi przeszkody do skutecznego wypowiedzenia mu stosunku pracy. Przeszkodą nie jest także celowe nieodebranie przesyłki od kuriera czy z poczty. Ponieważ w szkołach wypowiedzenia składa się do końca maja, warto wiedzieć, jak je skutecznie doręczyć, także wówczas gdy nauczyciel to utrudnia.