Praca przy egzaminach i sprawdzianach – bez dodatkowego wynagrodzenia

Praca przy sprawdzianach i egzaminach? Tak, ale za dodatkowe wynagrodzenie. Z taką odpowiedzią ze strony nauczycieli spotyka się wielu dyrektorów szkół. Tymczasem udział w większości egzaminów i sprawdzianów powinien się odbywać w ramach czasu pracy i pensji, jaką nauczyciele otrzymują. Wyjątkiem jest udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.

Pensje nauczycieli w 2013 roku bez zmian

Kwota bazowa na 2013 r. dla nauczycieli nie uległa zmianie w stosunku do kwoty bazowej z ubiegłego roku, co oznacza, że w 2013 r. nie będzie podwyżek dla nauczycieli.

Niewypłacony przez samorząd dodatek uzupełniający można wyegzekwować

31 stycznia minął termin wypłacenia nauczycielom dodatków uzupełniającym. Jednak nie wszystkie gminy wywiązały się z tego obowiązku tłumacząc się brakiem środków. Dla nauczycieli nie jest to jednak żaden argument, bo dodatki im się należą i mają prawo dochodzić swoich prac. Od czego zacząć? Czy najpierw złożyć skargę na gminę, czy też od razu iść do sądu? Czy należną kwotę można powiększyć o odsetki?

Nie można ograniczyć zatrudnienia nauczycielowi, po to aby móc zatrudnić innego

Pytanie: Pytanie: Nauczyciel emeryt chce pracować w szkole w ramach pełnego etatu. Czy dyrektor może go zatrudnić, jednocześnie ograniczając etat innemu nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania?

Nauczycielowi stażyście można wydłużyć staż

Pytanie: Pytanie: Czy wolno wydłużyć staż nauczycielowi stażyście?

Biblioteki szkolne połączą się z gminnymi

Szkolne biblioteki, które świecą pustkami z powodu niżu demograficznego będą mogły łączyć się z bibliotekami gminnymi. Połączona w ten sposób biblioteka będzie świadczyła usługi nie tylko na rzecz uczniów, ale i lokalnej społeczności. Takie rozwiązania wprowadza projekt ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego.