Procedura zmiany regulaminu ZFŚS

Raz na jakiś czas warto zweryfikować zapisy regulaminu ZFŚS i sprawdzić, czy są one dostosowane do potrzeb osób uprawnionych. Zdarza się bowiem, że regulaminy ZFŚS zabezpieczają środki na świadczenia, z których w praktyce nikt nie korzysta. Szczególnie przed okresem wakacyjnym warto sprawdzić, czy w kasie ZFŚS są zabezpieczone środki na różnego rodzaju działalność związaną z wypoczynkiem osób uprawnionych.  

Prawidłowe naliczanie pensji nauczyciela podlega kontroli PIP

Pytanie: Jak można sprawdzić prawidłowość naliczania pensji nauczyciela, w szczególności wracającego do pracy po zwolnieniu lekarskim. Gdzie można się zwrócić o kontrolę prawidłowości naliczania pensji?

Postępowanie dyscyplinarne także w szkołach niepublicznych

Od ponad 2 lat są postulaty, by zmienić nieefektywne i przewlekłe postępowanie dyscyplinarne nauczycieli tak, by rzeczywiście chroniło ono uczniów przed łamiącymi zasady wykonywania zawodu nauczycielami. Stąd postępowanie dyscyplinarne ma zostać kompleksowo uregulowane w nowym brzmieniu Karty Nauczyciela. Między innymi do odpowiedzialności dyscyplinarnej będzie można pociągnąć także nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych – bez względu na wymiar zatrudnienia.

Pobytu w sanatorium nie finansuje się z ZFŚS

Pytanie: Czy ze środków funduszu socjalnego w szkole można dofinansowywać wyjazd do sanatorium?

Pensum dyrektora i wicedyrektora można rozdysponować jako godziny ponadwymiarowe

Pytanie: Dwóch nauczycieli przeszło na stanowiska dyrektora i wicedyrektora na okres 5 lat. W jaki sposób rozdysponować ich dotychczasowe etaty, aby mogli bezpiecznie wrócić do swoich obowiązków w przypadku wcześniejszego zaprzestania pełnienia funkcji? Czy należy przydzielić te godziny jako ponadwymiarowe? Czy może zatrudnić nauczycieli na zastępstwo?

Organizację wycieczki z ZFŚS można uzależnić od liczby chętnych

Pytanie: Czy z ZFŚS można zorganizować wycieczkę dla pracowników, jeżeli zgłosiło się tylko 37% z nich?

Opiekuna w internacie zatrudnia się na podstawie Karty Nauczyciela

Pytanie: Czy wychowawca-opiekun nocny w internacie musi być traktowany jak nauczyciel? Czy możliwe jest zatrudnienie na tym stanowisku pracownika niepedagogicznego z przygotowaniem pedagogicznym, na podstawie Kodeksu pracy, a nie Karty Nauczyciela?

Okres urlopu zdrowotnego wlicza się do stażu pracy przy nagrodzie jubileuszowej

Pytanie: Czy roczny urlop na poratowanie zdrowia zalicza się do stażu pracy, do stażu pedagogicznego, do stażu emerytalnego i do nagrody jubileuszowej?

Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela

Co roku zmniejsza się pula godzin dla nauczycieli, jaką dysponują dyrektorzy szkół. Wszystko przez niż demograficzny, a mniej uczniów to mniej klas, mniej oddziałów, mniej szkół i w konsekwencji mniej miejsc pracy dla nauczycieli. Zanim jednak dyrektor zdecyduje się na rozwiązanie z nauczycielem stosunku pracy, warto rozważyć ograniczenie wymiaru zatrudnienia jednemu lub kilku nauczycielom danego przedmiotu. Dzięki temu nauczyciele, mimo że w niepełnym wymiarze zajęć, to jednak zachowają pracę z szansą na przydział dodatkowych godzin, gdy sytuacja w szkołach się poprawi.

Obniżenie ulg dla nauczycieli za przejazd komunikacją publiczną

33% zniżki dla nauczycieli na przejazdy środkami publicznego transportu oraz prawo do ulgi nauczycieli przedszkoli – w ten sposób rząd chce zmienić niekonstytucyjny przepis o prawie do ulgowych przejazdów nauczycieli. Zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2013 r.