Zatrudnienie na dwóch stanowiskach w szkole to podwójne prawo do dodatku za wysługę lat

Pytanie: Pracownica obsługi naszej szkoły zatrudniona na stanowisku sprzątaczki w wymiarze 0,75 etatu od czerwca br. obejmie również stanowisko wychowawcy świetlicy szkolnej w wymiarze 5/26 etatu (umowa o pracę na zastępstwo). Jako pracownik obsługi otrzymuje 20% dodatku za wysługę lat. Czy ten dodatek będzie jej również przysługiwał na stanowisku wychowawcy świetlicy?

Zapomogi zdrowotne mogą być wypłacane z ZFŚS i funduszu zdrowotnego

Pytanie: Czy zapomogi zdrowotne należą się również nauczycielom-emerytom (niepracującym w szkole)? Czy z ZFŚS należy się zapomoga zdrowotna emerytom? Czy szkoła może wypłacać zapomogi jednocześnie tej samej osobie z budżetu (paragraf 3020) i ZFŚS?

Uznania kwalifikacji za zbliżone nie można anulować

Pytanie: Dyrektor uznał zbliżenie kwalifikacji nauczyciela do nauczania przedmiotu, ale czy może je cofnąć? Kto mógłby ewentualnie pozbawić nauczyciela tego zbliżenia?

Udokumentowanie ciąży po wręczeniu wypowiedzenia – cofa decyzję pracodawcy

Pytanie: W dniu 10 maja 2013 r. nauczycielka zatrudniona na czas nieokreślony otrzymała wypowiedzenie z powodu zmiany planu nauczania, a 23 maja 2013 r. wpłynęło do nas zwolnienie i zaświadczenie lekarskie, rozpoznanie: ciąża – 8 tydzień. Czy w tej sytuacji muszę cofnąć wypowiedzenie?

Staż nauczyciela – 10 nietypowych sytuacji

Nie wszystko podczas trwania stażu na stopień awansu zawodowego musi ułożyć się zgodnie z planem. Błędy po stronie nauczyciela, ale także dyrektora mogą skomplikować awans nauczyciela, a z kolei dłuższe nieobecności w pracy - znacznie go przedłużyć. Zmiana miejsca pracy i wymiaru zatrudnienia także może mieć wpływ na ścieżkę awansu nauczyciela.

Pracownicy w ciąży zatrudnionej na zastępstwo nie można zwolnić za 3-dniowym wypowiedzeniem

Pytanie: Dnia 11 lutego 2013 r. zatrudniliśmy pracownicę (umowa na zastępstwo na ok. 4 miesiące) na stanowisku woźnej. Dnia 28 marca 2013 r. przyniosła zwolnienie lekarskie w związku z ciążą i poinformowała nas, że ze względu na stan zdrowia nie wróci już do pracy. Czy można wręczyć jej 3-dniowe wypowiedzenie umowy – mimo ciąży i zwolnienia lekarskiego? W jaki inny sposób możemy zakończyć z pracownicą stosunek pracy?

Pracownica zatrudniona na zastępstwo może korzystać z dni opieki nad dzieckiem

Pytanie: Czy pracownicy zatrudnionej na umowę o pracę na zastępstwo na okres 7 miesięcy w przedszkolu przysługują 2 dni opieki nad dzieckiem?

Pracodawca nie może odmówić wystawienia dokumentów do świadczenia rehabilitacyjnego

Pytanie: Czy dyrektor szkoły ma prawo odmówić i nie podpisać wniosku pracownikowi o świadczenie rehabilitacyjne po 182 dniach choroby? Jeżeli dyrektor odmówi, czy pracownik powinien wrócić do pracy, jeżeli odmówi pracownik przybycie do pracy czy powinniśmy zwolnić takiego pracownika i na jakiej podstawie (termin wręczenia wypowiedzenia?).