Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły wraz z aktami osobowymi

Pytanie: Co powinno zawierać pismo przekazujące teczkę akt osobowych nauczyciela, który zostaje przeniesiony do innej szkoły w ramach art. 18 ust. 4 Karty Nauczyciela?

Przed zatrudnieniem w szkole nauczyciel przedstawi zaświadczenie z KRK i CROD

Nauczyciele ubiegający się o zatrudnienie w szkole będą musieli przedstawić nie tylko zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, lecz także informację z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych. Zmiana ma zapobiec zatrudnianiu nauczycieli, którzy zostali ukarani karą wydalenia z zawodu lub zakazu wykonywania zawodu nauczycielskiego przez okres lat 3.

Pisma komornicze do pracownika szkoły przechowuje się w części C akt osobowych

Pytanie: Czy pisma i wezwania od komorników sądowych dotyczących pracowników szkoły należy przechowywać w aktach osobowych tego pracownika? Czy jednak trzeba prowadzić zupełnie osobną teczkę z tego typu sprawami, np. w księgowości?

Pensum logopedów w Karcie Nauczyciela

Do poselskiego projektu zmian w Karcie Nauczyciela wprowadzono także 20-godzinne pensum dla logopedów. MEN jednak nadal nie widzi potrzeby, by regulować pensum specjalistów w ustawie i chce, by o wymiarze obowiązkowych godzin decydowały samorządy. Resort edukacji zdaje się nie dostrzegać, że nauczyciele zatrudnieni na pełen etat, za takie samo wynagrodzenie, realizują od 20 do 40 godzi pensum tygodniowo, w zależności od regionu kraju.

Odprawy dla nauczycieli – niezbędnik dyrektora

W praktyce, aby ustalić czy i w jakiej wysokości należy wpłacić nauczycielowi odprawę pieniężną trzeba prawidłowo zinterpretować kilka różnych przepisów Karty Nauczyciela, a niekiedy także innych ustaw. Aby ułatwić to zadanie polecamy skorzystanie z praktycznej tabeli, dzięki której w kilka chwil można ustalić wysokość i podstawę prawną nauczycielskiej odprawy.

Odprawy dla nauczycieli zwolnionych z pracy w 2013 roku

Rozwiązanie stosunku pracy, przejście na emeryturę lub rentę to najczęstsze przyczyny wypłacania odpraw nauczycielom. Najwięcej z nich wypłaca się na koniec sierpnia, kiedy to z budżetów szkół znikają dziesiątki tysięcy złotych na wypłaty świadczeń dla zwalnianych nauczycieli. Niektórym zaś trzeba wypłacić podwójną odprawę, a wylicza się ją jak ekwiwalent za urlop. Terminowość i dokładność obliczeń to zasady, których bezwzględnie trzeba przestrzegać, rozliczając się z nauczycielem kończącym pracę w szkole.

Odprawa za rozwiązanie umowy z powodu nieprzyjęcia nowych warunków pracy

Pytanie: Szkoła zatrudnia 60 osób. W lipcu dwóch nauczycieli otrzymało wypowiedzenie warunków pracy i płacy w części dotyczącej liczby godzin. Zamiast 0,5 etatu zaproponowano im 0,20 etatu. Czy jeżeli pracownicy ci nie przyjmą zaproponowanych nowych warunków i umowa rozwiąże się z 31 października 2013 roku należy im się odprawa?

Nieprzewidywalny nabór w przyszłym roku nie uzasadnia zawarcia umowy na czas określony

Dyrektor gimnazjum drugi rok z rzędu zatrudnił nauczyciela mianowanego na czas określony, ponieważ nie wie, czy od następnego roku szkolnego będzie w szkole aż tyle dzieci, by miał zapewniony cały etat. Nauczyciel uważa jednak, że powinien być zatrudniony na podstawie mianowania. Kto ma rację?

Na czas stawienia się przed komisją ZUS – urlop bezpłatny lub wypoczynkowy

Pytanie: Jeśli wypadek zdarzył się w pracy, czy na wyjazd na komisję lekarską w celu ustalenia procentowego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje zwolnienie od pracy, czy pracownik powinien wziąć urlop bezpłatny lub wypoczynkowy?

Korzystanie z uprawnień rodzicielskich nie przerwie stażu nauczyciela

Pytanie: Nauczycielka odbywająca staż na stopień nauczyciela mianowanego jest na zwolnieniu lekarskim od 24 czerwca 2013 r. Termin porodu ma wyznaczony na 22 października 2013 r. Będzie chciała skorzystać z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Czy w tej sytuacji będzie mogła kontynuować staż po powrocie do pracy? Czy ewentualnie lepiej, by skorzystała krócej z urlopu rodzicielskiego, aby nie doszło do przerwania stażu?