Kara upomnienia lub nagany za niedopełnienie obowiązków służbowych

Pytanie: Organ prowadzący przeprowadził w szkole kontrolę doraźną za okres ostatnich dwóch lat. Otrzymaliśmy protokół pokontrolny, w którym wykazano niedopełnienie obowiązków pracowniczych przez głównego księgowego. Czy można ukarać pracownika naganą za niedopełnienie obowiązków służbowych? Czy wolno zastosować zamiast nagany karę pieniężną?

Dyscyplinarka za nieusprawiedliwione niestawienie się do pracy

Pytanie: Pracownik nie zgłosił się do pracy od kilku dni, nie ma z nim możliwości kontaktowania się. Czy w takiej sytuacji można pracownika zwolnić dyscyplinarnie?

Dostarczenie zwolnienia lekarskiego do szkoły – w ciągu 7 dni od jego otrzymania

Pytanie: Nauczyciel zawiadomił dyrektora szkoły, że nie przyjdzie na zajęcia, gdyż właśnie znajduje się u lekarza. Następnego dnia przyszedł i nie przyniósł zwolnienia lekarskiego. Czy takie postępowanie jest tożsame z porzuceniem pracy? Jakie sankcje grożą nauczycielowi?

Dokumentację świadczeń z ZFŚS prowadzi się wg instrukcji kancelaryjnej

Pytanie: Gdzie należy przechowywać dokumenty dotyczące np. udzielenia pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS? Czy któryś z dokumentów (umowa pożyczki, wniosek, poręczenie spłaty) powinny znajdować się w aktach osobowych pracownika, czy też w całkiem osobnej teczce?

Do wniosku o postępowanie dyscyplinarne trzeba dołączyć dowody przewinienia nauczyciela

Pytanie: Jak napisać wniosek dyrektora szkoły o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do nauczyciela? Jaka jest wymagana dokumentacja? Do kogo zaadresować wniosek?

Czas na badania lekarskie w nowym roku szkolnym

Przy podjęciu nowej pracy, upływie ważności poprzednich badań lub po dłuższej chorobie trzeba skierować pracownika na badania wstępne, okresowe lub kontrolne. Nauczycieli zaś dodatkowo – po każdym urlopie zdrowotnym. Bez nich nie można dopuścić pracownika do pracy i nie ma tu znaczenia, czy jest to praca biurowa, czy fizyczna. Początek roku szkolnego to dobry czas na weryfikację aktualności badań nauczycieli i pracowników, bez nich od 1 września nie będą mogli wykonywać pracy.