Związkowiec zwolniony z części pensum zachowuje uprawnienia z pełnego etatu

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze godzin, jednakże na ½ etatu jest oddelegowany do pracy w związkach zawodowych. W jakim wymiarze przysługuje mu urlop wypoczynkowy?

ZFŚS dla pracowników zlikwidowanej szkoły wskazuje organ prowadzący

Pytanie: Do naszej szkoły od 1 września dołączyły dzieci i niektórzy nauczyciele ze zlikwidowanej sąsiedzkiej szkoły. Czy nasza szkoła musi objąć opieką socjalną wszystkich emerytów tej szkoły – nauczycieli i pracowników obsługi?

Zaległy urlop należy rozpocząć najpóźniej 30 września

Pytanie: Pracownik ma 6 dni zaległego urlopu. Czy może mu zostać udzielony urlop zaległy od 30 września do 7 października 2014 r.? Czy w takiej sytuacji nie będzie naruszało to zasady, że zaległego urlopu należy udzielić do końca września?

Za urlopy rodzicielskie – pełny wymiar urlopu wypoczynkowego

Opis sytuacji: Pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim od 30 kwietnia do 16 września 2014 r. Wnioskuje o dodatkowy urlop macierzyński od 17 września do 28 października 2014 r. i urlop rodzicielski od 29 października 2014 r. do 28 kwietnia 2015 r. Obniżyliśmy wymiar urlopu pracownicy za rok 2014 i 2015. Czy postąpiliśmy prawidłowo? Czy dobrym rozwiązaniem będzie wypłacenie pracownicy ekwiwalentu za 90 dni urlopu z 2013 roku?

W dodatkowym miejscu pracy nie zawsze zalicza się staż z innej szkoły

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony łącznie w dwóch szkołach: w podstawowym miejscu pracy na pełen etat i w naszej szkole na pół etatu (od 1 września 2008 r. do 19 czerwca 2009 r. i następnie od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2014 r. oraz od 1 września 2014 r. na okres bieżącego roku szkolnego). Ile procent dodatku stażowego mu przysługuje?

Umowa na okres próbny poza limitem umów na czas określony

Pytanie: Z pracownikiem szkoły zawarto umowę na okres próbny, a bezpośrednio po niej umowę na czas określony. Czy można zawrzeć jeszcze jedną umowę na czas określony czy też kolejna umowa musi być już umową na czas nieokreślony?

Są różne metody ustalania pensum łączonego

Pytanie: W jaki sposób wyliczyć etat nauczyciela w przypadku przydziału następujących godzin:1. Nauczyciel A, który realizuje: 15/30 godzin w bibliotece, 2/18 godzin w szkole podstawowej, 13/26 godzin w świetlicy 2. Nauczyciel B, który realizuje: 15/18 godzin w szkole podstawowej, 14/26 godzin w świetlicy,             W której placówce należy ująć wypłatę wynagrodzenia tym nauczycielom? W której placówce wypłacić godziny ponadwymiarowe? W jaki sposób ująć tych nauczycieli przy wypłacie dodatków uzupełniających?

Ryzyko i choroby zawodowe pracowników szkoły

Pracownika ze stwierdzoną chorobą zawodową trzeba przenieść na inne, niezagrażające zdrowiu stanowisko pracy.W przypadku nauczyciela nie zawsze będzie to możliwe. Aby jednak uniknąć konieczności zwalniania pracownika warto systematycznie badań i eliminować zagrożenia występujące na poszczególnych stanowiskach pracy.