Zamiast druków papierowych będą e-zwolnienia lekarskie

Jeżeli planowane zmiany przepisów wejdą w życie, to pracownicy nie będą musieli pilnować, aby dostarczyć do pracodawcy na czas zwolnienie lekarskie. Będzie bowiem ono automatycznie przekazywane na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS, a następnie elektroniczne zwolnienie trafi do szkoły.

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy

Nie każdy, kto mieszkał lub pracował w gospodarstwie rolnym, może sobie zaliczyć ten okres do pracowniczego stażu pracy. Oceny, czy dany okres podlega uwzględnieniu, dokonuje dyrektor szkoły, który powinien biegle znać zasady z tym związane, a przede wszystkim zmiany w normach obszarowych i definicji domownika, jakie nastąpiły na przestrzeni lat.

Świąteczne paczki, bony i talony z ZFŚS

Aby środki zgromadzone na rachunku ZFŚS wolno było wydać na świąteczne paczki, bony i talony, należy zawrzeć odpowiednie zapisy w regulaminie funduszu. Trzeba przy tym pamiętać, że nie wszystkie świadczenia korzystają ze zwolnień podatkowych i składkowych.