Tylko zalecenia lekarza medycyny pracy są dla dyrektora szkoły wiążące

Pytanie: Pracownik ma aktualne badania od lekarza medycyny pracy do 2016 roku, a w styczniu 2015 roku złożył wniosek o refundację za okulary korekcyjne. Osoba ta pracuje powyżej 4 godzin przy komputerze. Czy w takiej sytuacji wystarczy tylko zaświadczenie od okulisty, czy pracodawca powinien najpierw wysłać pracownika na ponowne badania do lekarza medycyny pracy?

Przerwa na karmienie 4-latka tylko z zaświadczeniem lekarskim

Od 1 stycznia 2016 r. z przerwy na karmienie piersią będzie mogła korzystać pracownica — matka dziecka do ukończenia przez nie 3. roku życia. Karmienie starszego dziecka będzie możliwe jedynie wówczas, gdy pracownica przedstawi zaświadczenie lekarskie potwierdzające karmienie.

Przedawnienie za zbyt późne udokumentowanie prawa do nagrody

Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu do niej prawa, czyli udokumentowaniu stażu pracy. Opóźnienie w dostarczeniu świadectw pracy i innych dokumentów nie pozbawia pracownika prawa do nagrody, wręcz przeciwnie – może on nawet żądać odsetek. Gdy jednak spóźni się ponad 3 lata, jego prawo do nagrody ulegnie przedawnieniu.