Zmiana warunków pracy nauczyciela nie zawsze możliwa

Mimo że największy niż demograficzny mamy już za sobą, w wielu szkołach nadal brakuje godzin z niektórych przedmiotów. By ratować miejsca pracy, dyrektorzy ograniczają nauczycielom etaty, zmieniają im stanowiska, a nawet miejsca pracy. Niektóre decyzje są jednak możliwe tylko za zgodą nauczyciela, inne zabronione – ze względu na szczególną ochronę stosunku pracy.

W ramach czasu pracy nauczyciel nie realizuje tylko godzin pensum

Nauczyciel poza pensum ma obowiązek wykonywać także inne zadania zlecone przez dyrektora. By jednak takie polecenie służbowe było zgodne z prawem, musi się mieścić w zadaniach statutowych szkoły lub być związane z samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Wymiar dodatkowych zajęć nie może jednak naruszać norm odpoczynku.