Zaświadczenie uzyskane od komisji awansowej nie jest podstawą do wypłaty podwyżki

Zaświadczenie o zdaniu egzaminu lub pozytywnym wyniku rozmowy przed komisją awansową nie jest podstawą wypłaty podwyżki wynagrodzenia, a dyrektorzy, którzy tak robią – łamią prawo. Trzeba poczekać na akt nadania stopnia, a nawet gdy zostanie wydany z opóźnieniem, nauczyciel nic nie traci, gdyż i tak otrzyma wyrównanie pensji od daty jego wydania.

Wakacyjne wynagrodzenie liczy się inaczej niż zwykłą pensję

Mimo że za urlop wypoczynkowy nauczycielowi należy się tyle co za pracę, to jednak pensję urlopową liczy się inaczej niż zwykłe wynagrodzenie. Niektóre składniki wlicza się bowiem w wartościach średnich, inne w stałej kwocie lub całkowicie się je pomija, a o wliczeniu niektórych z nich decyduje organ prowadzący.