Nauczyciel może się odwołać od opinii o jego pracy do sądu

Pytanie:

Pytanie: Czy można zaskarżyć opinię wydaną przez nauczyciela w sprawie pracy drugiego, ocenianego nauczyciela? Nauczyciel A wystąpił do dyrektora o dokonanie oceny jego pracy. Dyrektor wydał ocenę negatywną, więc nauczyciel A odwołał się od oceny do kuratorium zgodnie z przepisami prawa. Dyrektor zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego poprosił innego nauczyciela dyplomowanego (B) o wydanie opinii o pracy nauczyciela A, która dołączona została do dokumentacji odwoławczej do kuratorium. Nauczyciel B wydał opinię według własnych obserwacji i spostrzeżeń. Nauczyciele pracują w placówce na takim samym stanowisku. Nauczyciel A nie zgadzał się z opinią nauczyciela B, gdyż była negatywna i złożył pozew do sądu o pomówienie. Czy nauczyciel A miał takie prawo?

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Kadry i Płace w Oświacie
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Kadry i Płace w Oświacie

ZOBACZ OFERTĘ