Urlop wychowawczy nie musi obejmować pełnych miesięcy

Pytanie: Pytanie: Czy urlopu wychowawczego dla pracownika niepedagogicznego można udzielić na np. od 5 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.? Urlop nie będzie obejmował pełnych miesięcy, tylko: 13 miesięcy i 27 dni.

Umowę można rozwiązać także w święto

Pytanie: Pytanie: Czy można rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron na wniosek pracownika z dniem 24 grudnia 2015 r. lub 27 grudnia 2015 r.?

Staż bezrobotnego zalicza się przy dodatku za wysługę lat

Pytanie: Pytanie: Czy staż z urzędu pracy (z Funduszu Pracy) pracownika niepedagogicznego wlicza się do wysługi lat?

Opieka nad chorym członkiem rodziny nie przerywa urlopu wypoczynkowego

Pytanie: Pytanie: Kucharka w trakcie urlopu wzięła zwolnienie lekarskie na czterdziestoletniego syna, który uległ wypadkowi. W chwili obecnej napisała podanie o urlop wypoczynkowy za ten czas (czyli zwrot urlopu za czas opieki nad dorosłym synem). Czy powinna go otrzymać?

Najpierw pensum łączone, potem stawka za godzinę ponadwymiarową

Pytanie: Pytanie: Nauczyciel mianowany zatrudniony w gimnazjum ma następujący wymiar godzin: 16 godzin w świetlicy, 2 godziny edukacji dla bezpieczeństwa, 6 godzin zajęć technicznych. Zgodnie z uchwałą organu prowadzącego zostało ustalone pensum łączone dla tego nauczyciela i wynosi 23 godziny tygodniowo (etat) oraz 1 godzina ponadwymiarowa. Jaką stawkę należy brać pod uwagę, licząc wynagrodzenie za godzinę ponadwymiarową dla nauczyciela?