NADZOROWANIE SPRAW PRACOWNICZYCH I FINANSOWYCH

ZAMAWIAM

Zaawansowany poziom czasopisma

Czasopismo dedykowane jest praktykom obsługującym kadry i płace jednostek oświatowych.                                                                                   Artykuły w nowych numerach publikacji:

 • TOP TEMAT: 2 nowe obowiązki związane z elektronicznymi zwolnieniami
 • ​Awans zawowodowy nauczycieli: cząstkowa ocena pracy niezbędna również przy przeniesieni
 • ​Zatrudnianie i zwalnianie: zatrudnianie cudzoziemców na stanowisko nauczyciela
 • ​Kontrole w oświacie: zbliżenie kwalifikacji nie musi być potwierdzone na piśmie
 • ​Wynagrodzenia i dodatki: dodatek wiejski może być wypłacany z góry
 • ​Świadczenia socjalne: brak ekwiwalentu za nieobecność na imprezie z ZFŚS

Zobacz ofertę

Szeroki zakres tematyczny

Publikacja "Kadry i Płace w oświacie" to także dostęp do setek wzorów dokumentów, dostępnych w płatnej części serwisu!

Kategorie dokumentów:

 • Czas pracy (np Wniosek nauczyciela o zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem)
 • Dane osobowe (np Wyznaczenie inspektora ochrony danych osobowych w placówce oświatowej)
 • Wynagrodzenia i dodatki (np Oświadczenie nauczyciela o wskazaniu podstawowego miejsca pracy)
 • Awans zawodowy (np Odwołanie opiekuna stażu) 
 • ZFŚS (np Informacja o objęciu nowym ZFŚS)
 • Urlopy (np Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy nauczyciela uprawnionego do urlopu wychowawczego)
 • Stosunek pracy (np Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony)
 • BHP (np Karta oceny ryzyka zawodowego)

Zobacz ofertę

Najnowsze informacje o zmianach w prawie i planowanych nowelizacjach

Zapraszamy do zapoznania się z bezpłatną, testową publikacją "Kadry i Płace w oświacie" - jest to oferta bezpłatna, a publikacja przesyłana jest na koszt Wydawnictwa.                                                                           W komplecie z bezpłatnym numerem otrzymasz pakiet korzyści:

 • 1 numer fachowej publikacji
 • dostęp do Telefonicznego Pogotowia Oświatowego
 • dostęp do mailowej poradni z ekspertem prawa oświatowego
 • wzory dokumentów w płatnej strefie na stronie internetowej
 • archiwalne numery dokumentów w PDF
 • Serwis e-mailowy z aktualnościami oświatowyi
 • Mini E-book "Sankcje za naruszenie RODO" 

​Przekonaj się jak wiele praktycznych porad zyskach z publikacjami Grupy Wydawniczej OŚWIATA!

Zobacz ofertę

wiper-pixel