WDŻ od 1 września 2017 r. na świadectwie szkolnym

Projekt nowelizacji rozporządzenia regulującego zasady prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie ma na celu dostosowanie sposobu realizacji tych zajęć do nowych typów szkół wprowadzonych w ustawach reformujących system oświaty, nowych ramowych planów nauczania oraz nowych podstaw programowych. Ponadto wprowadza obowiązek odnotowywania faktu uczęszczania na te zajęcia w świadectwach szkolnych.

Od 1 września 2017 roku zmiany w realizacji edukacji dla bezpieczeństwa

Od nowego roku szkolnego obowiązkowi w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa będą podlegać uczniowie 8-letnich szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych: liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych.