Wzór 2. Odwołanie inspektora ochrony danych w placówce oświatowej