WZÓR. Informacja o zmianie sposobu prowadzenia dokumentacji pracowniczej