Wzór. Zastrzeżenie co do liczebności organizacji związkowej