Wzór. Pismo dyrektora placówki w sprawie przekształcenia umowy o pracę w akt mianowania