Wzór. Umowa o pracę na czas nieokreślony dla nauczyciela mianowanego i dyplomowanego