Przedświąteczna działalność socjalna w szkole

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia większość szkół i przedszkoli przyzna swoim pracownikom i innym osobom uprawnionym paczki, bony, karty podarunkowe i inne świadczenia ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Warto jednak pamiętać o kilku zasadach, by takie wydatki nie zostały zakwestionowane przez organy podatkowe i ZUS – szczegóły w tekście.

Nowa kara grzywny dla pracodawcy utrudniającego egzekucję świadczeń alimentacyjnych

Z dniem 1 grudnia 2020 roku wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która ma na celu zwiększenie skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Nakłada ona kary grzywny na pracodawców, który utrudniają egzekucję tych świadczeń z pensji pracownika.