Umowa na czas określony z nauczycielem w roku szkolnym 2020/2021

Potrzeba wynikająca z organizacji nauczania to poza koniecznością zastępstwa nieobecnego nauczyciela jedyna sytuacja, w której każdego nauczyciela – bez względu na stopień awansu zawodowego i doświadczenie zawodowe – można zatrudnić na czas określony. Jedyne czego trzeba przy tym przestrzegać to limit umów terminowych. Sprawdź, czy łatwo zastosować przesłankę organizacji nauczania by uzasadnić umowę na czas określony.

Przerwa w zatrudnieniu bez wpływu na staż nauczyciela

Opis sytuacji: Nauczycielka rozpoczęła staż na nauczyciela mianowanego (okres trwania stażu od 1 września 2018 r. do 31 maja 2021 r.). Z dniem 31 sierpnia 2019 r rozwiązała umowę o pracę, lecz od 7 października 2019 r. podjęła nowe zatrudnienie w nowej placówce, czyli miała przerwę 1 miesiąc i 7 dni. Czy należy wydłużyć staż o ten okres?