Odpis na ZFŚS dla nauczycieli w 2016 roku bez zmian

W 2016 roku odpis dla nauczycieli na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostanie na niezmienionym poziomie i wyniesie 2.879,91 zł. Nie zmieni się także wartość odpisu dla pozostałych pracowników ani wysokość świadczenia urlopowego wypłacanego z ZFŚS.

Od 22 lutego nowy wzór umowy o pracę

Obowiązujący od 22 lutego 2016 r. wzór umowy o pracę zawiera nowy punkt, który będzie obowiązkowy dla umów wyłączonych spod nowych limitów kontraktów terminowych. W pkt 3 nowej umowy o pracę strony będą musiały wskazać „przyczyny uzasadniające zawarcie umowy”. Przypominamy także o zmianie kolejności dokumentów w teczkach osobowych.

Od 2 stycznia wolne na opiekę nad dzieckiem – 2 dni albo 16 godzin

Nowością, która obowiązuje od 2 stycznia 2016 r., jest możliwość korzystania z wolnego na opiekę nad dzieckiem w wymiarze godzinowym, a nie – jak było do tej pory – pełnej dniówki roboczej. To korzystne rozwiązanie szczególnie dla osób, które pracują na część etatu lub potrzebują zwolnić się jedynie na część dnia pracy.