Karta Nauczyciela – jeszcze w tym roku bez godzin karcianych

Od 1 września 2016 r. z grafików nauczycieli znikną godziny karciane. Wcześniej zmienią się warunki dotyczące niekaralności, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o stanowisko nauczyciela, wszyscy zaś nauczyciele – bez względu na miejsce i wymiar zatrudnienia – będą objęci przepisami o odpowiedzialności dyscyplinarnej. Takie rozwiązania przewiduje projekt nowelizacji Karty Nauczyciela przygotowany przez resort edukacji.

3 zasady gromadzenia notatek służbowych o pracownikach

Notatki służbowe są tworzone zazwyczaj w celu udokumentowania zaniedbań i nieprawidłowości przy wykonywaniu pracy. Możliwość ich tworzenia nie wynika wprost z przepisów, jednakże Sąd Najwyższy dopuszcza ich sporządzanie i gromadzenie. Tworząc notatki dotyczące pracowników szkoły, trzeba jednak pamiętać o 3 zasadach.