Harmonogram zadań realizowanych w ramach kontroli zarządczej

W praktyce szkolnej kontrola zarządcza stanowi element procesu zarządzania, który w zdecydowany i komplementarny sposób porządkuje działania dyrektora. Umożliwia podejmowanie przemyślanych i optymalnych czynności ukierunkowanych na rozwój szkoły. Aby osiągnąć ten cel, działania związane z kontrolą warto zaplanować w podziale na poszczególne miesiące roku szkolnego.

Dodatkowy nauczyciel w szkole – kiedy i jakiego specjalistę trzeba zatrudnić?

Mimo że obowiązek zatrudnienia w szkole nauczyciela wspierającego kształcenie specjalne istnieje już ponad 2 miesiące – nadal nie do końca jest jasne, kiedy i jakiego specjalistę należy zatrudnić. Wspierając się stanowiskiem resortu edukacji, wyjaśniamy wątpliwości na ten temat.

3 rodzaje dokumentów w szkolnej kontroli zarządczej

Przepisy regulujące zasady prowadzenia kontroli zarządczej nie okreś­lają wprost formy dokumentowania działań podejmowanych w szkole. To dyrektor zatem, określając formy i zasady sprawowania wewnętrznego nadzoru, musi zadbać o to, aby poszczególne zadania i etapy ich realizacji miały potwierdzenie w dokumentach jako źródłach wiedzy o stanie i przebiegu kontroli zarządczej.