Rozliczenie świadczeń z okazji Dnia Kobiet ze środków ZFŚS – pod jednym warunkiem

Z okazji Dnia Kobiet można zakupić pracownicom szkoły bilety do kina, teatru, muzeum itp. ze środków ZFŚS, ale nie kwiaty czy też inne upominki. Warunkiem jest jednak to, by przyznawanie świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu zostały uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób, którym są przyznawane. Tak przyznane świadczenia – do określonej kwoty – korzystają ze zwolnienia podatkowego.

Likwidując stanowisko pracy, trzeba to zrobić skutecznie

By nie przegrać w sądzie pracy z pracownikiem zwalnianym z powodu likwidacji stanowiska – trzeba to zrobić skutecznie i nie „na chwilę”. Złym rozwiązaniem jest także fikcyjna likwidacja polegająca na zmianie nazwy stanowiska bez większej ingerencji w zakres obowiązków pracownika. W takich przypadkach sąd może podważyć decyzję dyrektora i według wyboru pracownika – przywrócić go do pracy lub zasądzić odszkodowanie.

Likwidacja godzin karcianych nie zmniejszy zakresu zadań nauczycieli

Większość nauczycieli sądzi, że likwidacja godzin karcianych zabierze z ich grafiku 1 lub 2 godziny tygodniowo dodatkowej pracy, tymczasem godziny te dyrektor nadal będzie mógł przydzielać nauczycielom, tyle że pod postacią zadań statutowych. Co więcej, liczba tych godzin będzie mogła być wyższa niż dotychczasowe limity godzin karcianych. Komu zatem i czy likwidacja godzin wyjdzie na dobre?

Kontrole PIP w szkole bez zapowiedzi

Inspektorzy pracy nie muszą już uprzedzać o zamiarze przeprowadzania kontroli na 7 dni przed jej rozpoczęciem. Niezapowiedziane kontrole możliwe będą u każdego pracodawcy, także w szkole. Tak wynika z nowego stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy.

Dyrektor może zarządzić w szkole audyt komputerowy

Jeżeli dyrektor podejrzewa, że nauczyciele bądź inni pracownicy korzystają w czasie pracy z komputerów służbowych w celach prywatnych, może przeprowadzić kontrolę sposobu używania komputerów, tzw. audyt komputerowy. Wykonanie audytu warto zlecić profesjonaliście.