Zwolnienie nauczyciela musi mieć oparcie w arkuszu i obiektywnych kryteriach

Mniejszy nabór na nowy rok szkolny to mniej godzin do przydziału i konieczność ograniczenia niektórym nauczycielom wymiaru zatrudnienia lub – gdy to nie wystarczy – redukcji etatów. Trzeba przy tym pamiętać, że wybór konkretnej osoby do zwolnienia musi mieć oparcie nie tylko w arkuszu organizacyjnym, ale także w obiektywnych i rzeczywistych przesłankach, które podlegają kontroli przed sądem pracy.

Uwaga na okresy ochronne, w których nie można zwolnić nauczyciela z pracy

Wystąpienie rzeczywistych, mających oparcie w arkuszu organizacyjnym, przyczyn uzasadniających wypowiedzenie nauczycielowi stosunku pracy, a także zastosowanie obiektywnych kryteriów doboru nauczyciela do zwolnienia, nie oznacza, że danej osobie można wręczyć wypowiedzenie. Wcześniej trzeba sprawdzić, czy nie znajduje się ona w jednym z okresów ochronnych, które przyznają nauczycielom przepisy szczególne.

Odmowa przyjęcia wypowiedzenia i ucieczka na chorobowe nie zablokują zwolnienia

Wielu pracowników uważa, że jeżeli odmówią podpisania wypowiedzenia, wybiegną z pokoju lub nawet je podrą, to będzie ono niesku­teczne i mogą nadal pracować (a w praktyce uzyskać zwolnienie lekar­skie). Nic bardziej mylnego. Zwolnienie lekarskie, owszem, chroni przed utratą pracy, ale nie zawsze. Ważne jest bowiem to, czy w chwili otrzymania wypowiedzenia pracownik już był niezdolny do pracy, czy też nie.