Odwołanie dyrektora – 4 kroki do obrony utraconego stanowiska

Nie każde uchybienie ze strony dyrektora uzasadnia odwołanie go ze stanowiska kierowniczego, tym bardziej w trybie natychmiastowym. Dyrektor ma w takim przypadku kilka możliwości swojej obrony – może się odwołać zarówno do sądu pracy, jak i sądu administracyjnego, jednocześnie powinien skierować odpowiednie żądania do organu prowadzącego i wojewody. Przy czym na złożenie pozwów ma odpowiednio – tylko 14 i 30 dni.

Nowe rozporządzenie o postępowaniu dyscyplinarnym gotowe

Resort edukacji skierował do konsultacji i uzgodnień projekt rozporządzenia, które określa szczegółowy tryb prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego.

Minimum 12 zł za godzinę pracy na zleceniu – od stycznia 2017 roku

Pracodawcy i związkowcy przystali na propozycję resortu pracy, by stawka wynagrodzenia z tytułu cywilnoprawnego zatrudnienia wyniosła nie mniej niż 12 zł brutto za godzinę pracy. Stawka ta ma zacząć obowiązywać od stycznia 2017 roku. Wcześniej planowano, że zwiększenie stawki godzinowej nastąpi 1 stycznia 2018 r.