Wzór 69. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego