Wzór 71. Zarządzenie w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej