Wzór 73. Zaświadczenie o akceptacji komisji kwalifikacyjnej