Wzór 74. Protokół z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej