Wzór. 59 Zobowiązanie do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego w trakcie stażu