Wzór 1. Wyznaczenie inspektora ochrony danych w placówce oświatowej