Wzór 33. Procedura nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych