Wzór 9. Oświadczenie o znajomości i przestrzeganiu przepisów i zasad ochrony danych oraz zachowaniu tajemnicy danych osobowych