Wzór 2. Zawiadomienie byłego pracownika o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej