Wzór pisma w sprawie zwiększenia wymiaru zatrudnienia (art. 22 ust. 2b Karty Nauczyciela)