WYDANIE ONLINE

W szkołach specjalnych każdy nauczyciel ma prawo do dodatku za warunki pracy. W placówkach ogólnodostępnych – najczęściej osoby prowadzące zajęcia w klasach łączonych albo zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Z kolei dodatek za warunki uciążliwe związany z jest z pracą z dzieckiem/uczniem z określonym przepisami stanem chorobowym.

czytaj więcej »

Od 31 marca 2015 r. nauczyciel odbywający staż na wyższy stopień awansu przez 18 miesięcy może być nieobecny w pracy, o ile spowodowane jest to korzystaniem z urlopów związanych z rodzicielstwem. Niemiła niespodzianka czeka jednak awansujących ojców, bo w ich przypadku także urlop krótszy niż miesiąc przedłuży staż.

czytaj więcej »

Jeżeli projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie pensji zasadniczych nauczycieli wejdzie w życie, to będzie to czwarty rok bez podwyżek w oświacie.

czytaj więcej »

Udział nauczyciela w dniach otwartych to realizacja zadań statutowych szkoły, czyli obowiązek nauczyciela. Gdy odbywają się w weekend, nauczyciel ma prawo do odebrania dnia wolnego. W żadnym jednak wypadku praca w ramach promocji szkoły nie może naruszyć dobowego i tygodniowego odpoczynku nauczyciela.

czytaj więcej »

wiper-pixel