WYDANIE ONLINE

Nauczyciel poza pensum ma obowiązek wykonywać także inne zadania zlecone przez dyrektora. By jednak takie polecenie służbowe było zgodne z prawem, musi się mieścić w zadaniach statutowych szkoły lub być związane z samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Wymiar dodatkowych zajęć nie może jednak naruszać norm odpoczynku.

czytaj więcej »

Mimo że największy niż demograficzny mamy już za sobą, w wielu szkołach nadal brakuje godzin z niektórych przedmiotów. By ratować miejsca pracy, dyrektorzy ograniczają nauczycielom etaty, zmieniają im stanowiska, a nawet miejsca pracy. Niektóre decyzje są jednak możliwe tylko za zgodą nauczyciela, inne zabronione – ze względu na szczególną ochronę stosunku pracy.

czytaj więcej »

Zaistnienie zmian w planie nauczania nie wystarczy, by rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy. Skutkiem tego musi być brak możliwości dalszego zatrudniania go na dotychczasowych warunkach. Można to sprawdzić, porównując arkusze organizacyjne z poprzednich lat, w tym liczbę godzin z poszczególnych przedmiotów i ich przydział pomiędzy nauczycieli.

czytaj więcej »

Ustalenie maksymalnego czasu trwania umów na czas określony, wprowadzenie wyjątku od zasady przekształcenia 3. umowy terminowej w bezterminową, zrównanie okresów wypowiedzeń kontraktów czasowych z umowami zawartymi na czas nieokreślony — to 3 z 5 zmian prawnych, które mają wejść w życie w I półroczu 2016 roku.

czytaj więcej »

wiper-pixel