WYDANIE ONLINE

Mimo że za urlop wypoczynkowy nauczycielowi należy się tyle co za pracę, to jednak pensję urlopową liczy się inaczej niż zwykłe wynagrodzenie. Niektóre składniki wlicza się bowiem w wartościach średnich, inne w stałej kwocie lub całkowicie się je pomija, a o wliczeniu niektórych z nich decyduje organ prowadzący.

czytaj więcej »

Obowiązek poinformowania pracownika o przysługujących mu uprawnieniach związanych z rodzicielstwem oraz uwzględnienia jego wniosku o zmniejszenie wymiaru czasu pracy i ustalenie indywidualnego lub ruchomego rozkładu czasu pracy, a także możliwość dzielenia się przez rodziców urlopami, gdy jeden z nich nie jest pracownikiem — to tylko część rozwiązań, jakie przewiduje tzw. ustawa rodzinna.

czytaj więcej »

Określenie wymagań kwalifikacyjnych nauczycieli psychologów, pedagogów i logopedów w przedszkolach, a także nauczycieli języków obcych w przedszkolach i klasach I—III oraz trenerów i instruktorów sportu — to część rozwiązań, jakie przewiduje nowelizacja rozporządzenia w sprawie wymagań kwalifikacyjnych nauczycieli, która ma wejść w życie 1 września 2015 r.

czytaj więcej »

Zamiast podziału akt na 3 części ze względu na nawiązanie zatrudnienia, trwanie stosunku pracy lub jego ustanie, od 2016 roku będziemy mieli 3 okresy przechowywania dokumentów w zależności od ich rodzaju i przydatności. Takie rozwiązania przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu pracy przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki.

czytaj więcej »

Zaświadczenie o zdaniu egzaminu lub pozytywnym wyniku rozmowy przed komisją awansową nie jest podstawą wypłaty podwyżki wynagrodzenia, a dyrektorzy, którzy tak robią – łamią prawo. Trzeba poczekać na akt nadania stopnia, a nawet gdy zostanie wydany z opóźnieniem, nauczyciel nic nie traci, gdyż i tak otrzyma wyrównanie pensji od daty jego wydania.

czytaj więcej »

Nie każdy nauczyciel będzie odpoczywał przez całe ferie letnie. Dyrektor może bowiem przerwać urlop wypoczynkowy podwładnego i wezwać go do pracy w szkole. Musi jednak spełnić 2 warunki: praca w ferie szkolne w danym roku szkolnym nie może zająć więcej niż 7 dni oraz może dotyczyć tylko zadań określonych w Karcie Nauczyciela.

czytaj więcej »

wiper-pixel