WYDANIE ONLINE

Pytanie: Pytanie: Od 1 września 2015 r. zatrudniamy w naszej placówce asystenta nauczyciela klasy I szkoły podstawowej. Wiemy, że nie podlega pod przepisy Karty Nauczyciela i ustawę o pracownikach samorządowych. Czy zatem nalicza się na niego odpis na ZFŚS i czy przysługuje mu dodatek za staż pracy? Jak naliczyć na takiego pracownika urlop wypoczynkowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy urlopu wychowawczego dla pracownika niepedagogicznego można udzielić na np. od 5 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.? Urlop nie będzie obejmował pełnych miesięcy, tylko: 13 miesięcy i 27 dni.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia należy w tym czasie wypłacić nagrodę jubileuszową, czy dopiero po zakończeniu tego urlopu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Nauczyciel mianowany zatrudniony w gimnazjum ma następujący wymiar godzin: 16 godzin w świetlicy, 2 godziny edukacji dla bezpieczeństwa, 6 godzin zajęć technicznych. Zgodnie z uchwałą organu prowadzącego zostało ustalone pensum łączone dla tego nauczyciela i wynosi 23 godziny tygodniowo (etat) oraz 1 godzina ponadwymiarowa. Jaką stawkę należy brać pod uwagę, licząc wynagrodzenie za godzinę ponadwymiarową dla nauczyciela?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy staż z urzędu pracy (z Funduszu Pracy) pracownika niepedagogicznego wlicza się do wysługi lat?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Kucharka w trakcie urlopu wzięła zwolnienie lekarskie na czterdziestoletniego syna, który uległ wypadkowi. W chwili obecnej napisała podanie o urlop wypoczynkowy za ten czas (czyli zwrot urlopu za czas opieki nad dorosłym synem). Czy powinna go otrzymać?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy można rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron na wniosek pracownika z dniem 24 grudnia 2015 r. lub 27 grudnia 2015 r.?

czytaj więcej »

wiper-pixel