WYDANIE ONLINE

Jeżeli dyrektor podejrzewa, że nauczyciele bądź inni pracownicy korzystają w czasie pracy z komputerów służbowych w celach prywatnych, może przeprowadzić kontrolę sposobu używania komputerów, tzw. audyt komputerowy. Wykonanie audytu warto zlecić profesjonaliście.

czytaj więcej »

W jednym z ostatnich wyroków Sądu Najwyższego potwierdziło się prezentowane od kilku lat stanowisko, zgodnie z którym powołanie już zatrudnionego nauczyciela na stanowisko dyrektora szkoły jest czynnoś­cią z zakresu prawa pracy. Nowością jest teza, że czynność ta może być oceniana także pod kątem nadużycia prawa, dlatego wygrany konkurs nie zawsze gwarantuje objęcie funkcji dyrektora.

czytaj więcej »

Większość nauczycieli sądzi, że likwidacja godzin karcianych zabierze z ich grafiku 1 lub 2 godziny tygodniowo dodatkowej pracy, tymczasem godziny te dyrektor nadal będzie mógł przydzielać nauczycielom, tyle że pod postacią zadań statutowych. Co więcej, liczba tych godzin będzie mogła być wyższa niż dotychczasowe limity godzin karcianych. Komu zatem i czy likwidacja godzin wyjdzie na dobre?

czytaj więcej »

Najnowsze stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej wskazuje, że w przypadku nauczycieli zwolnienie na opiekę nad dzieckiem w wymiarze godzinowym należy odnieść do dobowej i tygodniowej normy czasu pracy, a nie tylko do godzin pensum i karcianych, czyli tych, które są ewidencjonowane. Problem w tym, że Karta Nauczyciela nie określa normy dobowej, na którą powołuje się resort edukacji. Wątpliwości, jak rozliczać nauczycieli z tego uprawnienia, pozostają niewyjaśnione.

czytaj więcej »

Z okazji Dnia Kobiet można zakupić pracownicom szkoły bilety do kina, teatru, muzeum itp. ze środków ZFŚS, ale nie kwiaty czy też inne upominki. Warunkiem jest jednak to, by przyznawanie świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu zostały uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób, którym są przyznawane. Tak przyznane świadczenia – do określonej kwoty – korzystają ze zwolnienia podatkowego.

czytaj więcej »

By nie przegrać w sądzie pracy z pracownikiem zwalnianym z powodu likwidacji stanowiska – trzeba to zrobić skutecznie i nie „na chwilę”. Złym rozwiązaniem jest także fikcyjna likwidacja polegająca na zmianie nazwy stanowiska bez większej ingerencji w zakres obowiązków pracownika. W takich przypadkach sąd może podważyć decyzję dyrektora i według wyboru pracownika – przywrócić go do pracy lub zasądzić odszkodowanie.

czytaj więcej »

Inspektorzy pracy nie muszą już uprzedzać o zamiarze przeprowadzania kontroli na 7 dni przed jej rozpoczęciem. Niezapowiedziane kontrole możliwe będą u każdego pracodawcy, także w szkole. Tak wynika z nowego stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel