WYDANIE ONLINE

Wielu pracowników uważa, że jeżeli odmówią podpisania wypowiedzenia, wybiegną z pokoju lub nawet je podrą, to będzie ono niesku­teczne i mogą nadal pracować (a w praktyce uzyskać zwolnienie lekar­skie). Nic bardziej mylnego. Zwolnienie lekarskie, owszem, chroni przed utratą pracy, ale nie zawsze. Ważne jest bowiem to, czy w chwili otrzymania wypowiedzenia pracownik już był niezdolny do pracy, czy też nie.

czytaj więcej »

Mniejszy nabór na nowy rok szkolny to mniej godzin do przydziału i konieczność ograniczenia niektórym nauczycielom wymiaru zatrudnienia lub – gdy to nie wystarczy – redukcji etatów. Trzeba przy tym pamiętać, że wybór konkretnej osoby do zwolnienia musi mieć oparcie nie tylko w arkuszu organizacyjnym, ale także w obiektywnych i rzeczywistych przesłankach, które podlegają kontroli przed sądem pracy.

czytaj więcej »

Wystąpienie rzeczywistych, mających oparcie w arkuszu organizacyjnym, przyczyn uzasadniających wypowiedzenie nauczycielowi stosunku pracy, a także zastosowanie obiektywnych kryteriów doboru nauczyciela do zwolnienia, nie oznacza, że danej osobie można wręczyć wypowiedzenie. Wcześniej trzeba sprawdzić, czy nie znajduje się ona w jednym z okresów ochronnych, które przyznają nauczycielom przepisy szczególne.

czytaj więcej »

Przepisy dopuszczają, aby faktury były przechowywane w innej niż oryginalna formie. Oznacza to, że faktury otrzymane w wersji elektronicznej mogą być również archiwizowane w wersji papierowej. Sposób przechowywania nie jest już jednak dowolny i musi spełniać kilka warunków.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe stawki jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

czytaj więcej »

Sejm przyjął projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, ale bez poprawek Związku Nauczycielstwa Polskiego, które miały zapobiec przydzielaniu nauczycielom od 1 września 2016 r. nielimitowanych zajęć dodatkowych. Oznacza to, że od 1 września zamiast godzin karcianych nauczyciele mogą mieć przydzielone dodatkowe zajęcia w wyższym wymiarze niż dotychczas.

czytaj więcej »

wiper-pixel